Terézváros költségvetése


Ezen az oldalon átláthatóan, interaktív ábrázolásban ismerheted meg Terézváros költségvetését és fejlesztéseit.

Tovább

TISZTELT TERÉZVÁROSIAK!


Polgármesterré választásomkor többek között azt a célt tűztem ki, hogy az önkormányzat működése érthető és átlátható legyen. Véleményem szerint ez a demokrácia alappillére. Ezért kezdtük el a hivatali nyelv közérthetőbbé tételét, és ezért tartom kiemelten fontosnak, hogy a gazdálkodásunk is áttekinthető legyen a terézvárosiak számára.

Sajnos ma még mindig nagyon kevés olyan önkormányzat van, amelyik érthetően ad betekintést pénzügyeibe. Pedig aki érteni akarja, mitől lesznek tiszták a kerület utcái, miből kaphatnak támogatást a rászorulók, hogyan tudunk kialakítani zöldfelületeket, annak ismerni kell a számokat is. A számok megismerése pedig nem lehet kiváltság, az minden terézvárosinak joga és lehetősége kell, hogy legyen.

Ez a weboldal arra vállalkozik, hogy érthetővé, fogyaszthatóvá tegye a költségvetést. A honlap alapjait a K-Monitor munkatársai alakították ki, és mi is velük dolgoztunk, amikor a felületet Terézváros arculatára formáltuk. Az így létrejött oldal tulajdonképpen a közösségi költségvetés előszobája: megmutatjuk, hogyan gazdálkodunk, és ezáltal megteremtjük a lakosság bekapcsolódásának első feltételét a részvételi költségvetés kialakításához.

Ismerjék meg Terézváros költségvetését, nézzék meg, mire mennyit fordítunk, mit fejlesztünk, hogyan gazdálkodunk!

Kellemes böngészést kívánok!

Soproni Tamás,
Terézváros polgármestere

Kipróbálom!

Mérleg 2021


Terézváros idei költségvetése:
19,5 Mrd Ft
Működési célú támogatások államháztartáson belülről
3 Mrd Ft
Közhatalmi bevételek
6,2 Mrd Ft
Működési bevételek és átvett pénzeszközök
2,3 Mrd Ft
Finanszírozási bevétel - maradvány, értékpapírok beváltása
6,7 Mrd Ft
Felhalmozási bevételek, támogatások, átvett pénzeszközök
1,3 Mrd Ft
5,1 Mrd Ft
Személyi juttatások és járulékok
5,6 Mrd Ft
Dologi kiadások
408,6 M Ft
Ellátottak pénzbeli juttatásai
2,7 Mrd Ft
Egyéb működési célú kiadások
1,3 Mrd Ft
Beruházások
3,6 Mrd Ft
Felújítások
812,2 M Ft
Egyéb felhalmozási kiadások

Érintőképernyős eszközökön a kategória leírások megjelenítéséhez tartsa az ujját a hasábon egy kis ideig.

Segítünk értelmezni! Az ábra Terézváros önkormányzatának és intézményeinek éves költségvetését mutatja mérlegszerű bontásban.

A bevételek és kiadások is felbonthatók működési és felhalmozási tételekre. A működési költségvetés a zavartalan feladatellátást biztosítja, míg a felhalmozási költségvetés beruházásokhoz, felújításokhoz kapcsolódik, melyek célja tartós eszközök beszerzése, a tevékenység bővítése, modernizálása. A működési bevételek (törvényben meghatározott állami normatívák, helyi adók, a nyújtott szolgáltatások ellenértéke) és kiadások (bérek, rezsiköltségek, nyújtott támogatások) rendszeresen, ciklikusan jelentkeznek. Ezzel szemben a felhalmozási tételek eseti jellegűek. A finanszírozási bevétel az előző évek gazdálkodásának maradványából és az értékpapírok beváltásából áll.

Bevételek 2021


6,7 Mrd Ft6 712 832 403 Ft(34%)
Finanszírozási bevételek
6,2 Mrd Ft6 193 465 000 Ft(32%)
Közhatalmi bevételek
3 Mrd Ft2 971 152 231 Ft(15%)
Működési célú támogatások államháztartáson belülről
2,3 Mrd Ft2 285 897 273 Ft(12%)
Működési bevételek és átvett pénzeszközök
1,3 Mrd Ft1 310 255 998 Ft(7%)
Felhalmozási bevételek, támogatások, átvett pénzeszközök
Finanszírozási bevételek
Közhatalmi bevételek
Működési célú támogatások államháztartáson belülről
Működési bevételek és átvett pénzeszközök
Felhalmozási bevételek, támogatások, átvett pénzeszközök

Érintőképernyős eszközökön a kategória leírások megjelenítéséhez tartsa az ujját a hasábon egy kis ideig.

Segítünk értelmezni! A bevételeket közgazdasági bontásban, azok működési, felhalmozási és finanszírozási jellege alapján osztályozzuk. A működési bevételeken belül a központi költségvetésből kapott támogatásokat, a közhatalmi bevételeket (pl. helyi adókat), a működési bevételeket (pl. szolgáltatások ellenértékét), és a működési célú átvett pénzeszközöket különítjük el. A felhalmozási bevételek tartalmazzák többek között az önkormányzati vagyon (pl. ingatlanok) értékesítéséből származó bevételeket. A finanszírozási bevételek között találhatók az előző évi gazdálkodás maradványai.

Kiadások 2021


5,6 Mrd Ft5 554 643 775 Ft(29%)
Dologi kiadások
5,1 Mrd Ft5 103 770 263 Ft(26%)
Személyi juttatások és járulékok
3,6 Mrd Ft3 585 732 832 Ft(18%)
Felújítások
2,7 Mrd Ft2 706 803 035 Ft(14%)
Egyéb működési célú kiadások
1,3 Mrd Ft1 301 841 058 Ft(7%)
Beruházások
812,2 M Ft812 243 942 Ft(4%)
Egyéb felhalmozási kiadások
408,6 M Ft408 568 000 Ft(2%)
Ellátottak pénzbeli juttatásai
Dologi kiadások
Személyi juttatások és járulékok
Felújítások
Egyéb működési célú kiadások
Beruházások
Egyéb felhalmozási kiadások
Ellátottak pénzbeli juttatásai

Érintőképernyős eszközökön a kategória leírások megjelenítéséhez tartsa az ujját a hasábon egy kis ideig.

Segítünk értelmezni! A kiadások közgazdasági bontása működési, felhalmozási és finanszírozási jellegük alapján mutatja meg a kiadások összetételét. A működési kiadásokon belül személyi kiadásokat és járulékokat, dologi kiadásokat, ellátottak pénzbeli juttatásait és egyéb működési kiadásokat különítünk el. A felhalmozási kiadások a beruházásokat, felújításokat és egyéb ilyen célú kiadásokat tartalmazzák. A finanszírozási kiadások között találhatók például a hitel- és kölcsöntörlesztések.

Fejlesztések 2021


Lakossági parkolóhelyeket alakítunk ki
Közösségi tereket hozunk létre
Megújítjuk a külső után a vásárcsarnok belső terét is
Növeljük a bérlakások számát
A Csengery utcában teljes körű megújítást végzünk fásítással
Magánberuházókkal közösen szépítjük meg a Paulay utcát
Korszerűsítjük az egészségügyi és oktatási intézményeket
Fejlesztjük a környezetbarát közlekedés lehetőségeit
A koronavírus-járvány költségvetési hatásai

Kérjük, véleményezze a költségvetést bemutató oldalunkat, hogy még jobbá tehessük azt!